startpagina

Featured

Shalom Sounds
Shalom Sounds houdt zich bezig met de weg naar eenheid d.m.v. Hebreeuwse liederen, vocale/kabbalistische/meditatieve klanken en nigoeniem (woordloze melodieën).
De klanken helpen je om in contact te komen met een diepere laag in jezelf,
waar eenvoud, inzicht en overzicht is.

Shalom Sounds 
Shalom Sounds is engaged with the way to unity through Hebrew songs,
vocal/kabbalistic/meditative sounds and nigunim (wordless melodies).
The sounds help to get in touch with a deeper level inside yourself,
simplicity, insight and overview.

Schermafbeelding 2013-10-26 om 20.39.41 kopie
M
irjam bat Channa

Youtube shalom sounds

Zing een vrolijk lied

Zing vandaag een vrolijk lied. Want naast al dat verlangen dat er is – de ziel die wil terugkeren naar haar bron – is er ook vreugde. Vreugde om de liefde die al in de wereld is. Vreugde omdat het mogelijk is (voor iedereen) om een verbinding te maken met je ziel, met het hogere, met de liefde die er voor elk mens is. Je hoeft alleen jezelf te overwinnen om niet te geloven in de waarheid van versluiering zoals die wordt gepresenteerd. Degene die op zoek gaan naar de waarheid voorbij die verdikking, die versluiering, zullen vinden, want het is ieder mens gegeven die oprecht zoekt om tot de innerlijke verbinding te komen – steeds meer en meer, tot er geen verschil meer is.

bezield lied

Een lied gemaakt met de adem, bezieling
Van hoog uit de hemelen, naar laag in de aarde
Om aan te raken, te beroeren, de geest van de mens.

Muziek, klanken, een fijne trilling
Die penetreert het hart van de mens
En rakelt heilige vonken op.

Schillen vallen uiteen, het licht wordt bevrijd
En even is er sjalom
Even, heel even is het stil

Er is geen klank meer hoorbaar
Er is een eindeloze stilte

Even, heel even,
En dan hoor je weer de klanken, en de adem die
hen voortbrengt, en de stem.

De bezieling blijft achter.
De ziel is aangeraakt en dat wordt niet meer teniet gedaan.

innerlijk werk

In essentie zijn wij allen al volmaakt, maar wij kunnen het nog niet ervaren. Er zijn vele schillen/omhulsels/grofheden die ons afhouden van het ervaren van het licht en de daarbij horende eigenschappen. Wie in het duister leeft, dus geen licht kan ervaren, heeft alleen zijn aardse neiging als drijfveer in het leven. Degene die al wat gewaar wordt van het licht zal een verlangen gaan ontwikkelen om zich op te werken naar het goede, naar de neiging van zijn ziel. Maar wat als hij zich in de luren laat leggen door diezelfde aardse neiging waar vele onreine krachten, vele verlokkingen zijn? Hoe weet je of je je laat aanmoedigen door je ziel of je mee laat slepen in laagheid? Als je geen weerstand voelt in je geestelijke werk, in welke mate dan ook, dan is jouw aardse neiging het er dus mee eens en dat terwijl jouw ego absoluut niet wil veranderen. Daarom is er altijd een soort van weerstand voelbaar als je je bezighoudt met dat wat je helpt om je geestelijk te ontwikkelen.